Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

trong Tin tức

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí nào được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Khoản 2 điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. 

các khoản chi nào được trừ khi tính thuế

Trường hợp

Mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà:

 • Đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán
 • Chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
 • Thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp khi thanh toán

 • Doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
 • Thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
 • Vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt. (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này). 

Ví dụ: 

Vào tháng 11/2017 Công ty ABC có mua một hàng hóa, giá trị ghi trên hóa đơn là 40 triệu đồng. Công ty chưa thanh toán cho người bán. Trong năm 2017, công ty ABC đã đem chi phí này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Đến 4/2018, công ty ABC thanh toán cho khách hàng số tiền 40 triệu đồng bằng tiền mặt. Theo quy định, số tiền trên phải được thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Năm 2017, do chi phí này đã đem vào chi phí được trừ nên năm 2018 công ty ABC phải điều chỉnh giảm chi phí này vào kỳ tính thuế phát sinh. ( kỳ tính thuế năm 2018).

Trường hợp

Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn;

Hóa đơn này nếu có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên

 • Thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp

để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Hóa đơn này nếu có giá trị dưới 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt

 • Thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp

để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Kết luận

Khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải được thỏa mãn những điều kiện như sau:

 • Khoản chi phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
 • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ

Giá trị dịch vụ thanh toán từng lần từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm VAT) 

 • Thì sử dụng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để thanh toán.

Trường hợp giá trị dịch vụ thanh toán từng lần dưới 20 triệu đồng thì sử dụng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để thanh toán hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

 

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.