Các thay đổi về bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2018

Kể từ ngày 01/01/2018 sẽ có thêm nhiều khoản bổ sung trong thu nhập của người lao động làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc. Đại lý YTHO xin chia sẻ với các bạn những quy định mới về vấn đề này qua bài viết.

Các thay đổi về bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2018

Các thay đổi về bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2018

1.Các khoản tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 2018

Theo Quyết định 595/ADD-BHXH ngày  14/4/2017 quy định mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của các doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018 trở đi là:

“2. Tiền lương do đơn vị quyết định

2.1. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

2.2. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.”

Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định  như sau:

 1. Mức lương ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo tháng lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên thỏa thuận.Đối với người sử dụng lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
 2. Phụ cấp lương ghi các khoản phụ cấp mà hai bên thỏa thuận. Các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47 bao gồm:
 • Phụ cấp chức vụ, chức danh
 • Phụ cấp trách nhiệm
 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại nguy hiểm
 • Phụ cấp thâm niên
 • Phụ cấp khu vực
 • Phụ cấp lưu động
 • Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tinh chất tương tự

1.3 Các khoản bổ sung khác tham gia bảo hiểm bắt buộc ( Quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH)

“Các khoản bổ sung khác ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận cụ thể:

a, Các khoản bổ sung xác định được  mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

b, Các hoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.”

Tóm lại, theo quy định trên, từ năm 2018, các khoản làm căn cứ tính bảo hiểm bắt buộc là:

 • Lương
 • Phụ cấp
 • Các khoản bổ sung
 1. Các khoản phụ cấp không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2018

2.1 Theo quy định của tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH, những khoản không tham gia bảo hiểm xã hôi bắt buộc từ năm 2018 bao gồm:

 • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động 2012.
 • Tiền thưởng sáng kiến.
 • Tiền ăn giữa ca.
 • Tiền hỗ trợ xăng xe.
 • Tiền hỗ trợ điện thoại.
 • Tiền hỗ trợ nhà ở.
 • Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ.
 • Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết
 • Tiền hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn
 • Tiền hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động
 • Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2.1 Theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP, những khoản không tham gia bảo hiểm xã hôi bắt buộc từ năm 2018 còn có: “ Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo “

Theo quy định trên, ngoài những khoản phụ cấp không tính bảo  hiểm xã hội bắt buộc của người lao động, còn có các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động

 1. Hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Theo khoản 1 điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định như sau:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

1.1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);”

Theo quy định trên, từ 1/1/2018, hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, là hợp đồng có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.

Trên đây là những chia sẻ về Các thay đổi về bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2018 của YTHO. Các bạn tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại: Làm báo cáo tài chính cuối năm

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.