201811.16
0
0

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN THANH TOÁN

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN THANH TOÁN Trong doanh nghiệp, mỗi phần hành kế toán sẽ đảm nhiệm những công việc riêng. Vậy Kế toán thanh toán sẽ làm gì? Kế toán YTHO sẽ cùng bạn tóm lượt các công việc mà Kế toán thanh toán cần làm nhé.            …

201811.15
0
0

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN CÔNG NỢ

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN CÔNG NỢ Kế toán công nợ là một phần công việc của kế toán tổng hợp. Thế nhưng đối với doanh nghiệp có lượng khách hàng lớn thì hai vị trí này được tách riêng biệt. Dưới đây YTHO xin tóm tắt việc của kế toán công nợ cần làm…

201811.14
0
0

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP Kế toán tổng hợp là một vị trí mà không phải ai cũng có thể đảm nhận tốt vai trò này. Nó đòi hỏi ở người kế toán phải nắm vững tất cả các nghiệp vụ chuyên môn. Không chỉ thế mà còn am hiểu quy định về thuế,…

201811.12
0
0

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN KHO

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN KHO           Kế toán là ngành học thu hút khá nhiều sinh viên. Trong trường, các bạn được truyền dạy rất nhiều kiến thức liên quan đến công việc của kế toán. Khi xin việc làm, nhà tuyển dụng thường đăng tin tuyển: kế toán kho,…

Cách lập và sử dụng hóa đơn điện tử
201811.10
0
0

Cách lập và sử dụng hóa đơn điện tử

Cách lập và sử dụng hóa đơn điện tử Căn cứ theo nghị định 119/2018/NĐ-CP nghị định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Đại lý thuế YTHO xin tóm tắt lại các cách lập và sử dụng hóa đơn điện tử như sau: Điều 4. Nguyên tắc…

201811.08
0
0

Khấu hao xe theo quy định hiện hành

Khấu hao xe theo quy định hiện hành Sau đây Đại lý thuế YTHO sẽ hướng dẫn các bạn cách tính khấu hao xe theo quy định hiện hành. Căn cứ theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính, Đại lý thuế YTHO xin hướng dẫn cách tính và hạch toán…