Quy trình đăng ký doanh nghiệp

Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp


1. Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp


Doanh nghiệp nộp hồ sơ vào các buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết).

quy trình đăng ký doanh nghiệp, quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp, quy trình đăng ký mã số thuế doanh nghiệp, quy trình đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, quy trình đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp, quy trình đăng ký doanh nghiệp tư nhân, quy trình đăng ký doanh nghiệp TNHH, quy trình đăng ký doanh nghiệp cổ phần

Quy trình đăng ký doanh nghiệp


Trình tự như sau:
1- Đến quầy số 2 để nộp hồ sơ và được phát số thứ tự;
2- Đến quầy số 3 để nộp lệ phí;
3- Chờ gọi theo số thứ tự trước quầy được phát số. Nếu số thứ tự đã được gọi 3lần liên tiếp và đã qua 15 số (tính đến số đang hiển thị trên bảng điện tử) mà không có người đến nộp thì đề nghị doanh nghiệp lấy lại số thứ tự khác.
4- Hồ sơ được tiếp nhận khi:
- Có đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Có tên doanh nghiệp;
- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ đã điền đầy đủ thông tin;
- Đã nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các công việc này, Quý doanh nghiệp, Quý doanh nhân chỉ chờ nhận kết quả từ chúng tôi.

 

2. Nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp


1- Đến quầy số 2 nộp Biên nhận hồ sơ để được phát số thứ tự.
2- Chờ gọi theo số thứ tự trước quầy được phát số. Số thứ tự đã được gọi 3 lần liên tiếp và đã qua 15 số (tính đến số đang hiển thị trên bảng điện tử) mà không có người đến nhận thì đề nghị doanh nghiệp lấy lại số thứ tự khác.
3- Khi nhận kết quả, người đến nhận xuất trình bản chính Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu);
4- Kết quả giải quyết đăng ký doanh nghiệp có 2 loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

quy trình đăng ký doanh nghiệp, quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp, quy trình đăng ký mã số thuế doanh nghiệp, quy trình đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, quy trình đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp, quy trình đăng ký doanh nghiệp tư nhân, quy trình đăng ký doanh nghiệp TNHH, quy trình đăng ký doanh nghiệp cổ phần

Quy trình đăng ký doanh nghiệp


Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các công việc này, Quý doanh nghiệp, Quý doanh nhân chỉ chờ nhận kết quả từ chúng tôi. Và khi nhận kết quả từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.