201811.12
0
0

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN KHO

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN KHO           Kế toán là ngành học thu hút khá nhiều sinh viên. Trong trường, các bạn được truyền dạy rất nhiều kiến thức liên quan đến công việc của kế toán. Khi xin việc làm, nhà tuyển dụng thường đăng tin tuyển: kế toán kho,…