201811.15
0
0

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN CÔNG NỢ

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN CÔNG NỢ Kế toán công nợ là một phần công việc của kế toán tổng hợp. Thế nhưng đối với doanh nghiệp có lượng khách hàng lớn thì hai vị trí này được tách riêng biệt. Dưới đây YTHO xin tóm tắt việc của kế toán công nợ cần làm…