201811.14
0
0

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP Kế toán tổng hợp là một vị trí mà không phải ai cũng có thể đảm nhận tốt vai trò này. Nó đòi hỏi ở người kế toán phải nắm vững tất cả các nghiệp vụ chuyên môn. Không chỉ thế mà còn am hiểu quy định về thuế,…