201505.21
0
0

Hướng dẫn nộp thuế điện tử

Hiện nay ngân hàng và chi cục thuế đã và đang có sự phối hợp với nhau triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Đây là một trong những bước tiến lớn của ngành thuế mang đến cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong việc nộp thuế và dễ dàng…