201712.30
0
0

Sẽ rút ngắn thời gian ĐKSD hóa đơn xuống còn 01 ngày làm việc

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 2497/QĐ-BTC về Đề án phòng chống VPPL, phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán…; hành vi chuyển giá, trốn thuế của doanh nghiệp (DN). Sẽ rút ngắn thời gian ĐKSD hóa đơn xuống còn 01 ngày làm việc: Theo Đề…