Những quy định mới liên quan đến nghề kế toán trong năm 2018
201801.18
0
0

Những quy định mới liên quan đến nghề kế toán trong năm 2018

Những quy định mới liên quan đến nghề kế toán trong năm 2018 1. Hóa đơn điện tử Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CPvà Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 51. Theo đó, nổi bật là các quy…

201712.14
0
0

DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Hầu như các doanh nghiệp mới thành lập muốn giảm chi phí đều chọn giải pháp tự mình kê khai thuế tài chính hoặc thuê các kế toán ít kinh nghiệm với chi phí thấp nhất để phục vụ công việc kê khai thuế hàng tháng với cơ quan…