Cách lập và sử dụng hóa đơn điện tử
201811.10
0
0

Cách lập và sử dụng hóa đơn điện tử

Cách lập và sử dụng hóa đơn điện tử Căn cứ theo nghị định 119/2018/NĐ-CP nghị định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Đại lý thuế YTHO xin tóm tắt lại các cách lập và sử dụng hóa đơn điện tử như sau: Điều 4. Nguyên tắc…