201609.28
0
0

Thành lập công ty tư nhân

Thành lập công ty tư nhân là sự hình thành một công ty mới phù hợp với quy định của luật pháp và công ty tư nhân này được nhà nước cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Bạn đang có ý tưởng kinh doanh và bạn muốn thành lập một công ty Tư nhân cho…