201507.09
0
0

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty là sự hình thành một công ty mới phù hợp với quy định của luật pháp và công ty này được nhà nước cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Bạn đang có ý tưởng kinh doanh và bạn muốn thành lập một công ty cổ phần Nhưng bạn không biết…