201507.09
0
0

Thành lập công ty

Thành lập công ty là sự hình thành một công ty mới phù hợp với quy định của luật pháp và công ty này được nhà nước cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Bạn ấp ủ hoài bão trở thành chủ của một công ty được hình thành trên ý tưởng kinh doanh của…