201712.30
0
0

Sẽ rút ngắn thời gian ĐKSD hóa đơn xuống còn 01 ngày làm việc

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 2497/QĐ-BTC về Đề án phòng chống VPPL, phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán…; hành vi chuyển giá, trốn thuế của doanh nghiệp (DN). Sẽ rút ngắn thời gian ĐKSD hóa đơn xuống còn 01 ngày làm việc: Theo Đề…

201712.28
0
0

Dịch vụ đại lý thuế cho công ty văn phòng phẩm

Dịch vụ đại lý thuế cho công ty văn phòng phẩm – Uy tín, Chuyên nghiệp, Chất lượng, Tiết kiệm chi phí. Hiện nay, Thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là sự quan tâm hàng đầu của Doanh Nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.  Hầu hết các Doanh nghiệp…

201712.28
0
0

Bãi bỏ quy định nộp mẫu 06/GTGT

Kể từ ngày 5/11/2017 doanh nghiệp không phải nộp mẫu đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT, nghĩa là bãi bỏ quy định nộp mẫu 06/GTGT. Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đã bỏ hướng dẫn…