201604.24
0
0

Dịch vụ tổ chức rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ kế toán

Dịch vụ tổ chức rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ kế toán là dịch vụ kiểm tra hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ kế toán. Sự kiểm tra của chúng tôi bao gồm: Kiểm tra hệ thống lưu chuyển chứng từ đã hợp lý hay chưa? Xem xét bộ phận…

201505.08
0
0

Dịch Vụ Tư Vấn Thuế

Dịch vụ tư vấn thuế là dịch vụ chúng tôi mang đến cho Quý khách hàng những tư vấn, đồng thời đưa ra giải pháp trong việc tháo gỡ những vướng mắc, những khó khăn trong việc áp dụng văn bản luật, nghị định, thông tư,….Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn…