CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN CÔNG NỢ

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Kế toán công nợ là một phần công việc của kế toán tổng hợp. Thế nhưng đối với doanh nghiệp có lượng khách hàng lớn thì hai vị trí này được tách riêng biệt. Dưới đây YTHO xin tóm tắt việc của kế toán công nợ cần làm như sau:

nhiệm vụ của kế toán công nợ là

Nhiệm vụ chính của kế toán công nợ là theo dõi và quản lý công nợ. Bao gồm các khoản phải thu, phải trả của doanh nghiệp.

  Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi theo qui định.

          + Hóa đơn mua, bán hàng.

          + Trên phiếu thu phải thể hiện đầy đủ các nội dung: Người nộp tiền, địa chỉ, lý do thu tiền, chữ ký, dấu của bên khách hàng.

          + Giấy báo nợ / có của ngân hàng có đầy đủ chữ ký của ngân hàng – nơi công ty giao dịch.

          + Ủy nhiệm chi phải có đủ thông tin của nhà cung cấp, chữ ký và dấu cần thiết.

Lập phiếu thu, chi theo biểu mẫu làm căn cứ cho thủ quỹ chi tiền.

Định khoản, phân loại, kẹp chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh (thu, chi, nhập xuất hóa đơn).

Theo dõi công nợ riêng cho từng khách hàng, nhà cung cấp. Từ đó lên kế hoạch gọi điện cho khách hàng thu nợ đến hạn, quá hạn. Cũng như báo cáo giám đốc biết công nợ phải trả để có kế hoạch trả nợ.

 Lập hạn thanh toán căn cứ theo hợp đồng với nhà cung cấp nhà cung cấp.

  Lập hạn phải thu của khách hàng theo cam kết trong hợp đồng.

Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản nợ khó đòi, nợ lâu. Cùng với các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ.

Đối chiếu số liệu với thủ quỹ và kế toán tổng hợp.

Điều chỉnh các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh.

Làm thanh lý hợp đồng cũ và hợp đồng mới khi có phát sinh.

công việc của kế toán công nợ

          Cuối kỳ:

 Lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả.

 Lập báo cáo tổng hợp công nợ khó đòi, tình trạng nợ xấu,…

Báo cáo công nợ chi tiết các đối tượng.

 Kết thúc kỳ báo cáo, lập bản đối chiếu công nợ gửi cho nhà cung cấp và khách hàng. Có chữ ký, đóng dấu cho đối tác, rồi đưa biên bản này về giao cho kế toán tổng hợp để làm căn cứ quyết toán thuế.

Liên hệ khách hàng để thu công nợ một cách khéo léo uyển chuyển.

Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

         Các biểu mẫu báo cáo:

 ✍  Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu (TK 131).

 ✍  Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả (TK 331).

 ✍  Sổ chi tiết công nợ khách hàng.

 ✍  Sổ chi tiết công nợ nhà cung cấp.

 ✍  Các báo cáo phân tích công nợ.

 ✍  Các báo cáo khác theo yêu cầu.

nhiệm vụ kế toán công nợ

Trên đây là một phần nhiệm vụ mà kế toán công nợ cần làm. Tùy đặc thù mỗi doanh nghiệp mà vị trí này có công việc khác nhau.

Mong là YTHO đã cung cấp cho bạn một số kiến thức hữu ích về kế toán công nợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của YTHO.

Chúc các bạn hoàn thành tốt công việc của mình!     Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.