Đặt tên công ty

Hướng dẫn cách đặt tên cho công ty

(Quy định tại Điều 31, 32, 33, 34 Luật Doanh nghiệp; Điều 13,14,15,16
Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

TÊN CÔNG TY là hình ảnh, đồng thời là tài sản tạo nên thương hiệu công ty, giúp đối tác có thể tìm kiếm dễ dàng và chính xác, thúc đẩy công việc kinh doanh phát triển, do đó, bạn cần chú ý khi đặt tên tránh sai phạm, nhầm lẫn, và tranh chấp phát sinh về sau.
Trước khi quyết định đặt tên nào đó cho công ty, cần kiểm tra tên công ty dự kiến có trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với tên công ty khác đã đăng ký hay không.

Quy tắc đặt tên:

Tên công ty bằng tiếng việt:

+ TÊN CÔNG TY phải viết được bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: loại hình công ty và tên riêng.
TÊN CÔNG TY = “Loại hình công ty” + “Tên riêng của công ty”
Ví dụ: Có thể đặt tên công ty như sau: “Công ty tư nhân Thương mại Hoàng Anh”; “Công ty TNHH New Life 123”
+ Chỉ được sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư để cấu thành tên riêng của công ty nếu công ty có đăng ký ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó.
Ví dụ: Có thể đặt tên công ty như sau: “Công ty cổ phần Du lịch lữ hành Quốc Thái” nếu công ty đăng ký ngành, nghề kinh doanh “Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh lữ hành du lịch”.

đặt tên công ty, đặt tên doanh nghiệp, đặt tên công ty không bị trùng, đặt tên công ty tiếng anh, cách đặt tên công ty bằng tiếng anh, hướng dẫn đặt tên công ty, dịch vụ đặt tên công ty, quy tắc đặt tên công ty

Đặt tên công ty

 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt:

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài được dịch từ tên tiếng Việt tương ứng. Tên riêng của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
Ví dụ: “Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hy Vọng” có thể sử dụng tên tiếng Anh là: “Hope Investment Consulting and Construction Designing Company Limited”hoặc “Hy Vong Investment Consulting and Construction Designing Company Limited”
+ Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.
Ví dụ: “Hope Investment Consulting and Construction Designing Company Limited” có thể viết tắt là “Hope Co.,Ltd ”.
Hoặc “Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hy Vọng”có thể viết tắt là “Công ty TNHH Hy Vọng”.

Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

1. Tên trùng là trường hợp tên của công ty yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của công ty đã đăng ký.
2. Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các công ty khác:
a) Tên bằng tiếng Việt của công ty yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên công ty đã đăng ký;
Ví dụ: Công ty tư nhân Mỹ Linh và Công ty tư nhân Mỹ Lynh
b) Tên bằng tiếng Việt của công ty yêu cầu đăng ký chỉ khác tên công ty đã đăng ký bởi ký hiệu “&”; ký hiệu “-” ; chữ “và”;
Ví dụ: Công ty TNHH Thương mại AB và Công ty TNHH Thương mại A&B
c) Tên viết tắt của công ty yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của công ty khác đã đăng ký;
d) Tên bằng tiếng nước ngoài của công ty yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của công ty khác đã đăng ký;
đ) Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của công ty đã đăng ký bởi một hoặc một số số tự nhiên, số thứ tự hoặc một hoặc một số chữ cái tiếng Việt (A, B, C,…) ngay sau tên riêng của công ty đó, trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký là công ty con của công ty đã đăng ký;
Ví dụ: Công ty TNHH Bình Minh và Công ty cổ phần Bình Minh 1
e) Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của công ty đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước, hoặc “mới” ngay sau tên của công ty đã đăng ký;
Ví dụ: Công ty cổ phần Đầu tư Phương Đông và Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phương Đông mới
Hoặc Công ty tư nhân Hoàn Cầu và Công ty TNHH Tân Hoàn Cầu
g) Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của công ty đã đăng ký bởi các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự; trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký là công ty con của công ty đã đăng ký;
Ví dụ: Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Hoa Sen và Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Hoa Sen Miền Nam
h) Tên riêng của công ty trùng với tên riêng của công ty đã đăng ký.
Ví dụ: Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Xây dựng Ánh Dương và Công ty cổ phầnThương mại Xây dựng Ánh Dương

Lưu ý:
1. “Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền quyết định chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của công ty theo đúng quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng”
(Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP)
2. Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
Ví dụ: Không đặt tên như sau: ”Công ty TNHH Hội Cựu chiến binh Việt Nam” nếu chưa có sự chấp thuận của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
3. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, tên danh nhân để đặt tên riêng cho công ty.
Ví dụ: Không đặt tên như sau: Công ty cổ phần Nguyễn Du

(Theo sở kế hoạch đầu tư)

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.