Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng

trong Thuế

Kê khai thuế GTGT cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng là việc kê khai nộp thuế trực tiếp trên GTGT. Việc kê khai nộp thuế đối với các doanh nghiệp này thì có nhiều vấn đề đặc thù. Sự đặc thù này tạo nên là do vàng bạc đá quý là mặt hàng đặc biệt, vàng có tính chất giống như tiền, tạo ra vàng, trang sức để bán thì khâu mua vào cũng có nhiều vấn đề cần làm việc và lý giải (hóa đơn đầu vào không rõ ràng, hàng mua vào không rõ ràng). Vì những vấn đề không rõ ràng lắm ở khâu đầu vào mà nhà nước quy định những doanh nghiệp này phải kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Việc học thuế gtgt trực tiếp để thực hành là nhiệm vụ của các bạn làm việc ở các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Còn nhiệm vụ giảng dạy, tìm hiểu hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng luôn là nhiệm vụ chúng tôi. Chúng tôi vẫn ngày đêm nghiên cứu để gởi đến cho các bạn những bài giảng tốt và bổ ích nhất, do đó chúng tôi luôn mong các bạn ủng hộ chúng tôi.

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Kê khai thuế GTGT trong trường hợp này chính là hướng dẫn các bạn điền vào tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT:

Chỉ tiêu [21] “Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước”

Trường hợp trong kỳ tính thuế trước (tháng/ quý) không có phát sinh GTGT dương (-) hoặc GTGT dương (+) không đủ bù trừ GTGT âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào GTGT của kỳ này. Số liệu kết chuyển vào kỳ này được lấy từ chỉ tiêu [26] trong tờ khai thuế GTGT số 03/GTGT của kỳ tính thuế trước.

          Lưu ý: GTGT âm của kỳ trước chỉ được kết chuyển sang kỳ sau trong năm dương lịch. Kết thúc năm dương lịch, GTGT âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau.

Chỉ tiêu [22] “Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra”       được xác định là doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý (đã có thuế GTGT) trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [23] “Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua vào” được xác định là giá vốn của vàng, bạc, đá quý bán ra (đã có thuế GTGT) trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [24] “Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước” và chỉ tiêu [25] “Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước”

Trường hợp trong kỳ tính thuế, người nộp thuế phát hiện ra đã khai thiếu, sai sót làm phát sinh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ tính thuế trước thì người nộp thuế được kê khai điều chỉnh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ trước vào kỳ này.

Trường hợp này phải có kèm theo bản giải trình 01/KHBS.

Chỉ tiêu [24] “Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước” và chỉ tiêu [25] “Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước”

Trường hợp trong kỳ tính thuế, người nộp thuế phát hiện ra đã khai thiếu, sai sót làm phát sinh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ tính thuế trước thì người nộp thuế được kê khai điều chỉnh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ trước vào kỳ này.

Trường hợp này phải có kèm theo bản giải trình 01/KHBS.

Chỉ tiêu [26] “Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ” được xác định bằng công thức:

[26] = [22] – [23] – [21] – [24] + [25]

Chỉ tiêu [27] “Thuế GTGT phải nộp” được xác định bằng công thức:

[27] = [26] x 10%

Thuế suất thuế GTGT quy định dành cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng là 10% do đó ở chỉ tiêu 27 phải nhân cho 10%

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo PP trực tiếp cho các bạn, các bạn có vướng mắc thì cứ liên hệ với chúng tôi

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.