Các khoản chi lương không được trừ khi tính thuế

Các khoản chi lương không được trừ khi tính thuế

Chi phí lương không được trừ khi tính thuế mới nhất

Căn cứ vào thông tư 78/2014/TT-BTC và một số điểm sửa đổi tại thông tư 25/2018/TT-BTC có quy định về các khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Các khoản chi lương không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động trong các trường hợp sau:

↠  Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động

 • đã hạch toán vào chi phí nhưng thực tế không chi hoặc không có chứng từ thanh toán.

Ví dụ: Trong tháng 10/2018 công ty A có hạch toán chi trả chi phí lương cho nhân viên Trần Văn K. Tuy nhiên, thực tế trong tháng 10 không chi trả tiền lương cho nhân viên K. Nên khoản chi phí trả lương tháng 10 của nhân viên K phải được tính vào thu nhập chịu thuế, không được trừ ra.

Chi phí không được trừ khi tính thuế

↠  Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể

 • Về điều kiện hưởng, mức hưởng trong: Hợp đồng, thỏa ước lao động, quy chế công ty.
 • Đây là các khoản chi lương không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ: Trong tháng 10/2018 nhận thấy nhân viên Nguyễn Văn C thực hiện tốt công việc được giao. Ban lãnh đạo quyết định thưởng 2 triệu đồng bằng tiền mặt cho nhân viên này. Tuy nhiên, trên hợp đồng lao động với nhân viên C không có quy định về tiền thưởng đột xuất cho nhân viên. Chính vì vậy, số tiền thưởng 2 triệu đồng sẽ không được tính vào chi phí được trừ.

↠  Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi

 • Trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề.
 • Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Quỹ tiền lương thực hiện

 • Là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định.

Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo

 • Sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ,
 • Nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương

 • Mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương
 • Thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.

Ví dụ: Trong năm 2016 hồ sơ quyết toán của công ty A có trích lập quỹ lương dự phòng tiền lương là 500 triệu. Sang 30/06/2017 công ty A mới chi số tiền quỹ dự phòng tiền lương năm 2016 là 400 triệu. Như vậy, công ty A phải tính giảm chi phí tiền lương năm sau là 100 triệu đồng ( 500 triệu – 400 triệu). Khi lập hồ sơ quyết toán năm 2017 nếu công ty A có nhu cầu trích lập thêm quỹ dự phòng thì tiếp tục trích lập theo quy định.

↠  Các khoản chi trả tiền lương cho chủ doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,

 • Hay các thành viên của hội đồng quản trị mà không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

các chi phí lương nào không được đem vào chi phí được trừ

↠  Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà doanh nghiệp không có quy định cụ thể

 • Về chi thưởng sáng kiến, cải tiến, không có hội đồng nghiệm thu.
 • Khoản chi thưởng này sẽ được đem vào các khoản chi lương không được trừ khi tính thuế.

↠  Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động;

 • Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác

 • Nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định
 • Được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động

 • Thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là:

 • Vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass)
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động

Thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là:

 • Vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

↠  Phần trích nộp các quỹ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động vượt mức quy định; 

 • Phần trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động vượt mức quy định.

Chi phí vượt mức

 • Sẽ được đem vào các khoản chi lương không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

↠  Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để:

 • Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, 
 • Mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện,
 • Bảo hiểm nhân thọ cho người lao động;

Phần vượt mức quy định của pháp luật về

 • Bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc),
 • Quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
 • Hoặc không được ghi cụ thể vào điều kiện hưởng và mức hưởng tại Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế công ty

Nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động

 • Chi phí này sẽ được nằm trong các khoản chi lương không được trừ khi tính thuế. (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động

 • Thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù

 • Thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.

Trên đây là các khoản chi lương không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà Đại lý thuế YTHO đã tổng hợp lại cho các bạn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi! 

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.